Home LMTC  Eigen baan evolutie baan Tips Evolutie in foto's Clubbaan Rollend materieel Ombouw van het seinhuis


2.1. Eigen baan

             
   
       stand baan 01-2009

    2.1.1. Opbouw :

De baan is segmentair opgebouwd uit , voorlopig, 4 bakken van elk 80 cm breedte en 150 cm lengte. De hoogte is ofwel 80 cm ofwel 150 cm. Op deze laatste hoogte heeft men een realistische kijk op het treingebeuren.De bakken zelf bestaan uit een multiplex kader van 10 mm dikke planken, 20 cm hoog. Binnenin bevindt zich een houten kader waarop een 4 cm dikke styrodurplaat rust.
Onderling worden de bakken verbonden door bouten en pennen voor de juiste uitlijning. De poten zijn regelbaar in de hoogte over een tweetal cm en zijn afneembaar voor transport.De rails zijn van het merk Hübner (nu Märklin) .
Ze worden op voorhand geairbrushed en nadien ingeshotterd in zelfgemaakte ballast (korrelgrootte ongeveer 2mm). Het uitgangsprodukt is porfiersteenslag (0-4mm). Het zeven gebeurt deels met zelfgemaakte zeven.  De ballast wordt vastgelijmd  met verdunde houtlijm waaraan  enkele druppels detergent zijn toegevoegd.
Aan elke rail wordt een stroomdraad gesoldeerd van min 0.50mm². Ook dient er op gelet te worden dat wanneer de rails op de scheiding van 2 bakken doorgelepen worden, elke rail een voedingsdraad heeft. Deze voedingsdraden worden dan op een ringleiding gesoldeerd, bestaande uit geïsoleerde 2.5mm² koperdraad. Deze isolatie wordt verwijderd op de plaatsen waar gesoldeerd moet worden.
Onderling worden de bakken electrisch verbonden door draadstukken met langs beide zijden insteekbare lusterklemmen. Deze laatste zijn vastgelijmd op een houten plankje dat zodanig is aangebracht dat het niet hindert wanneer de verbinding met de volgende bak wordt gemaakt.


De wissels worden  aangedreven door Hübner wisselmotoren. Deze motoren hebben een eindafschakeling en worden bediend door niet verende ompoolschakelaars. Zo kan men aan de stand van de schakelaar de wisselstand herkennen.  Het bedieningspaneel is zelfgebouwd en aangezien er maar vier wissels zijn, zeer eenvoudig.

De electrische leidingen zijn opgesplitst in een ringleiding voor rijstroom, bestaande uit 2.5mm² dikke koperdraad,  een  ringleiding voor de verlichting van wissels, seinen, huizen en straten.  
De seinen zijn van het merk Saalbach en worden door Bühler motoren aangedreven. Wanneer er voor de stroomvoorziening van de seinen een regelbare transfo gebruikt wordt , dan kan een realistisch traag omzetten van de seinen nagebootst worden.

01-2009-101-2009-2

Korte evolutie sinds ik begonnen ben met  spoor 1 :  Evolutie in foto's


Home Top LMTC  Evolutie baan Tips Evolutie in foto's Clubbaan Rollend materieel Ombouw van het seinhuis